Ankara’da doğdu. Lise öğreniminden sonra 1982 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne girdi. Dört yıl boyunca Prof. Nuray Özen’le keman çalıştı. 1986 yılında mezun olduktan sonra keman çalışmalarına iki yıl Ömer Can’la, altı yıl da Prof. Oktay Dalaysel’le devam etti.

Altı yıl süreyle çeşitli özel ve devlet okullarının ilk kısımlarında müzik öğretmenliği yaptı ve bu yıllarda keman öğretmenliğini özengen keman eğitimi alanında sürdürdü. Daha sonra 1992 yılında açılan “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmenlik Sınavı”nı kazanarak, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne keman öğretmeni olarak atandı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi oldu ve üç yıl süreyle Prof. Dr. Ali Uçan’la keman çalıştı. Prof. Saadettin Ünal’ın danışmanlığında  “Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı Keman Dersi Uygulamalarının İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezini yaptı.

2000-2002 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde “Müzik Öğretimi” dersleri verdi.

Keman eğitimiyle ilgili gözlem, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası’yla birlikte birçok Avrupa ülkesinde bulundu ve Moskova Devlet Konservatuarı’nda Rus Keman Ekolü’nü inceledi.2010 yılında kurulan MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) Orkestrasının kuruluşunda yer aldı ve bir yıl süreyle baş kemancı olarak çalıştı. Semra Fayez 18 yıl Ankara Anadolu Güzel Sanatlar lisesinde keman ve orkestra öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2010  yılı ağustos ayında emekli oldu. Semra Fayez  Ankara CAKA keman okulunda çalışmalarını sürdürmektedir…

Yayımlanmış Olan Kaynakları:
Kitap:

  • Semra Fayez, “Kuramdan Uygulamaya Başlangıç Keman Eğitimi
  • Teknik – lke – Yöntemler”, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara