CAKA ANKARA

CAKA projesi ilk defa Ankara’ lı müzik severlerin kapısını çalıyor. Tam 10 yıl önce Bursa’da başlayan projemiz şimdi yurt sathında yaygınlaşma yolunda önemli bir adım atmış durumdadır. Semra Fayez’in girişim ve katkılarıyla bu idealist proje ilk defa başkentimizde eğitim vererek yeni yeteneklerin keşfedilmesinde önemli bir rol üstlenecektir.

Keman çalmaya başlamanın yaşı yoktur tıpkı mutluluğa başlamanın yaşının olmadığı gibi. Bu söz Cihat Aşkın’ın  hayatı boyunca geçerli olmuş, bir müzisyenin başarısının iç mutluluğunu keşfetmesiyle oluşması gerektiği üzerinde yeterince fikir vermiştir. Bu fikir sayesinde 10 senede Anadolu’muzda yüzlerce genç keman çalmaya başlamıştır.. Bu hareket aslında bizim kendi iç dinamiklerimizden elde ettiğimiz bir sonuç olmuştur. 1998 yılında Cihat Aşkın ülkesine döndüğü  zaman Anadolu’ya giderek konserler vermeye başladığında keşfettiği acı bir manzara idi. Üç büyük kent dışında hiçbir şehirde profesyonel anlamda müzik faaliyetlerinin olmadığını gördü. Aşkın bunu teşhis ederek sadece konserler vermedi ama konser vermeye gittiği yerlerde atölye çalışmaları ve eğitim seminerleri de gerçekleştirdi. Bu sayede çok yetenekli çocuklarımızı ve cefakar eğitmenlerimizi tanıdı. Erzurum’da bir çocuk kendisine ‘Ben viyola öğrencisiyim ama 1,5 senedir viyola hocam yok’ dediğinde içi kan ağladı. Van’da 11 yaşında dinlediği küçük Arda, olağanüstü bir yetenekti. Bunun gibi birçok şehirde dinlediği çocuklar eğitimsizlikten ve olanaksızlıktan maalesef yüksek yerlere gelememişlerdi.  Halbuki onlar ülkemizin en değerli varlıkları olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bir çocuğu eğitimle işlemedikten sonra ondan bir birey veya yurttaş olarak fayda beklemek boşunadır. Bu nedenle sanat eğitimi ise bireyin en temel haklarından biri olmalıdır. Bu nedenle Cihat Aşkın tamamen gönüllü olarak kollarını sıvadı ve inancından aldığı güç ve kudretle çalışmaya başladı.

CAKA Eğitim sisteminde çocukların yeteneklerine bakılmadan programa dahil edilmeleri temin edilir. Çocuk kendi kişisel gelişimi açısından, aile ve yakın çevresiyle eşgüdüm içerisinde bu sistemde kendini geliştirir. Kur sistemi esas alınmış olan çalışmalarda öğrenci bazen bireysel, bazen de toplu çalışmalarda kendini göstererek ilerleme sağlar. 12 hafta süren çalışmalar da 1 adet masterclass ve 1 adet konser-sınav şeklinde bir çalışma mevcuttur. Kur sonucu başarı gösterenler bir diğer kura atlarlar başarı gösteremeyenler ise oldukları kurda devam ederler.

Yerel kültür temelli çalışmalar çocuklarımızın ait oldukları kültürel temellerde beslenmelerini sağlar. Kendi kültürel temelleri sağlam olan bireylerin başka kültürlerle alış veriş yapması daha kolay olur. Keman konumu açısından evrensel bir çalgıdır.  Keman ile bir halk türküsü çalınabildiği gibi, bir konçerto da çalmak mümkündür. Bu nedenle eğitim sürecinde çocuklarımızın kendi kültürel değerlerinin yanı sıra uluslar arası kültür değerlerinin rolü de çok önemlidir.

2001 yılında Bursa’da başlayan proje sayesinde çocuklarımız kısa sürede başarı göstermişler ve yakın illerdeki konserlerde sanatlarını temsil etmişlerdir.  2001-2004 yılları arasında değişik şehirlerde Aşkın’ın gönüllü olarak sürdürdüğü çalışmalar ile yaklaşık 18 merkez ziyaret edilmiş ve projenin tanıtım aşaması tamamlanmıştır. 2004-2005 sezonunda Turkish Bank’ın destekleriyle bir Türkiye ve Kıbrıs turnesi gerçekleştirilmiş, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Denizli ve KKTC’ den 28 adet çocuğumuz bu merkezlerde eğitim çalışması ve konserler yapmışlardır. 2006 yılından itibaren sadece küçükleri değil ama büyük yaştaki gençleri de bünyesine alan CAKA, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı çatısı altında çalışmalarını sürdürmüştür. 2007 yılında ilk defa  Ayvacık’ da yaz okulu düzenlenmiş ve bunu 2008 Sapanca, 2009 Ordu, 2010 İstanbul, 2011 Seferihisar yaz okulları takip etmiştir. 2010 yılında ilk defa Beypazarı’nda düzenlenen Kış okulunun ardından 2011 de Bursa’da da kış okulu düzenlenmiştir. Ayrıca kısa süreli masterclass hizmetleri dahilinde Peter Fisher, Nathaniel Vallois, Itzhak Rashkovsky ve Shlomo Mintz gibi uluslar arası sanatçılar CAKA bünyesinde dersler vermişlerdir.

2007 yılında Bursa’da Mesut Çaşka’nın başkanlığında açılan CAKA Programını, 2009 yılında İstanbul’da Pınar Tezişçi’nin başkanlığında açılan program takip etmiştir. Ankara’da Semra Fayez’in başkanlığında açılan CAKA Programı ise bünyemizdeki en yeni programdır. Kısa süre içerisinde yurdumuzun diğer yerlerinde de programlarını açacak olan projemize yetenek ayrımı yapılmadan herkes dahil olabilmektedir. Zaman zaman Cihat Aşkın’ın da katılımıyla sürdürülen dersler de başarı gösterenler yerel olarak keşfedilerek ulusal bazdaki özel programa dahil edilmektedirler.  Bu programda çocuklarımız bizzat merkezde eğitimlerini sürdürürler. Ulusal alanda başarı kazanan çocuklarımız ise CAKA Yıldız programına alınıp, Uluslar arası şartlara göre yetiştirilerek bizzat Cihat Aşkın ve uluslar arası sanatçılarla çalışırlar.   Bu çerçevede bugüne dek uluslar arası yarışmalarda başarı kazanmış olan çocuklarımız, uluslar arası okullara kabul edilmiş olan çocuklarımız ve uluslar arası festivallere katılıp konser vermiş çocuklarımız mevcuttur.

CAKA Programı ülkemizin en idealist eğitim projelerinden birisi olarak Ankara’lı çocuklarımızın katılımıyla daha da büyüyecektir.