Prof.Dr.Cihat AKIN

Cihat Aşkın, Türk Keman Programı’nın uluslararası temsilcilerinden biri olarak kuşağının önde gelen sanatçılarındandır. Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’da sayısız konser ve resitaller verdi. Beraber konser verdiği önemli isimler arasında Cobos, Dmitriev, Yoel Levi, Shiomo Mintz ve Ida Haendel sayılabilir.

Türkiye, İsviçre, İsrail, Bulgaristan ve Polonya gibi birçok ülkede yarışma jüri üyesi ve masterclass fakülte üyesi oldu. Istanbul Oda Orkestrası ve Filarmonia Istanbul orkestralarının yöneticiliğini yaptı. Aşkın Ensemble’ı kurdu.
İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin (MIAM) kurucularından biridir. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nın müdürlüğünü yapmaktadır. Üniversitede profesör olarak görev yapmasının yanısıra, gençler ve çocuklarla eğitim çalışmalarını Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesi ile sürdürmektedir


Semra FAYEZ

Ankara’da doğdu. Lise öğreniminden sonra 1982 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’ne girdi. Dört yıl boyunca Prof. Nuray Özen’le keman çalıştı. 1986 yılında mezun olduktan sonra keman çalışmalarına iki yıl Ömer Can’la, altı yıl da Prof. Oktay Dalaysel’le devam etti.
Altı yıl süreyle çeşitli özel ve devlet okullarının ilk kısımlarında müzik öğretmenliği yaptı ve bu yıllarda keman öğretmenliğini özengen keman eğitimi alanında sürdürdü. Daha sonra 1992 yılında açılan “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Öğretmenlik Sınavı”nı kazanarak, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne keman öğretmeni olarak atandı

1995 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrencisi oldu ve üç yıl süreyle Prof. Dr. Ali Uçan’la keman çalıştı. Prof. Saadettin Ünal’ın danışmanlığında  “Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfı Keman Dersi Uygulamalarının İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezini yaptı.

2000-2002 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde “Müzik Öğretimi” dersleri verdi.
Keman eğitimiyle ilgili gözlem, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası’yla birlikte birçok Avrupa ülkesinde bulundu ve Moskova Devlet Konservatuarı’nda Rus Keman Ekolü’nü inceledi.2010 yılında kurulan MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) Orkestrasının kuruluşunda yer aldı ve bir yıl süreyle baş kemancı olarak çalıştı. Semra Fayez 18 yıl Ankara Anadolu Güzel Sanatlar lisesinde keman ve orkestra öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2010  yılı ağustos ayında emekli oldu. Semra Fayez Ankara CAKA keman okulunda çalışmalarını sürdürmektedir…


Dr. Meral METE

İlk müzik eğitimine Şef Sevim Ünal ve Saadettin Ünal yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosunda başladı. 1997 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünde Lisans, aynı üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok festival, yarışma ve konserlerde yer aldı. 2017 yılında doktora tez çalışmaları için Erasmus + Öğrenci Hareketliliği kapsamında Macaristan’ın Kecskemet şehrinde bulunan Zoltan Kodaly Pedagoji Enstitüsüne bir dönem öğrenci olarak kabul edildi. 2013 yılından bu yana Ankara Cakabünyesinde piyano eşlikçisi olarak yer almaktadır.
Halen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.